شمش چدن خاکستری

این نوع چدنها از پرکاربردترین چدنها می‌باشد و نام این چدنها از رنگ خاکستری سطح مقطع شکست آنها اقتباس شده است که این رنگ نیز به علت ریز ساختار گرافیتی خاص این چدنهاست.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

Gray Ingot