فرو تیتانیوم

فرو تیتانیوم، آلیاژی از آهن و تیتانیوم با محتوای متوسط تیتانیوم از ۳۰ تا ۷۰% وزنی است که از قراضه تیتانیوم و آهن کم کربن تهیه می شود. دمای ذوب آلیاژC º۱۲۰۰ است در حالی که در دمای Cº۶۵۰ واکنش یوتکتیک اتفاق می افتد و تیتانیوم و آهن ذوب می شوند، لذا این یوتکتیک باعث انحلال سریع می شود. تیتانیوم میل ترکیبی بالایی با اکسیژن، کربن و سولفور و نیتروژن محلول در مذاب دارد و ترکیبات نامحلولی را با این عناصر تشکیل می دهد، که این ترکیبات وارد سرباره می شوند. همچنین در حین فرآیند اکسیژن زدایی، گاز نیتروژن هم وارد مذاب می شود که تیتانیوم موجود در فروتیتانیوم با این نیتروژن ترکیباتی محلول، نظیر TiN تولید می کند که نیتروژن محلول توسط آن زدوده می شود. بنابراین بعلت خاصیت واکنش پذیری این محصول با عناصر فوق، اثرات مضر این عناصر را با حذف یا ثابت نگه داشتن مقدار آنها در مذاب از بین می برد. چگالی پایین، استحکام بالا و مقاومت به خوردگی بالا از ویژگی های این محصول است.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

FERRO TITANIUM