کک متالورژی

گرافیت یک ساختار کریستالی ، نیمه فلز و یکی از ۳ آلوتروپی کربن می باشد. بیشترین رنج استفاده ی گرافیت در صنایع تولید فولاد و چدن است و می توان گفت کربن عضو جدا نشدنی ساختار فولاد وچدن می باشد که با هر درصدی در مذاب چدن و فولاد ،خواص متفاوتی به این مواد القا خواهد کرد . استفاده از گرافیت به صنعت متالورژی رنج بسیار گسترده ایی دارد، که می توان به مواردی چون:
- بالابردن سختی فولاد با افزودن گرافیت
- تولید الکترود های صنعتی متالورژی با پرس پترولیوم کک
- احیای فولاد و اکسید های فلزات با استفاده از اکسیداسیون کربن به اشکال کک متالورژی ، ذغال حرارتی ،کک ،گرافیت و...

توضیحات برای عکس ثبت نشده

Metallurgical coke