فرومولیبدن

فرومولیبدن یک آلـیاژ حاوی مقدار ۶۰-۷۰درصد وزنی مولیبدن است .این¬آلیـاژ بوسیله¬ی ذوب اکسید مـولیبدن (Mo O۳) آلومینیوم و آهن و از طریق احیا به وسیله آلومینیوم تولید می گردد . فرو مولیبدن مهمترین ماده ی آلیاژی مورد استفاده در فولاد های کم آلیاژ و استحکام بالا ( HSLA) می باشد . همچنین این ماده از دسته مواد آلیاژی کاربید زا می باشد.
از دیگر خواص ایجاد شده در فولاد متوسط فرومولیبدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
افزایش سختی پذیری
افزایش مقاومت به خوردگی
ریز دانه کردن فولاد
افزایش استحکام نقطه تسلیم

توضیحات برای عکس ثبت نشده

MOLYBDENUM