مقالات مرتبط با سایت

ژ 1-14

وجود نهاده‌های اصلی تولید مانند سنگ‌آهن، گاز (عامل احیا‌کننده) و انرژی به همراه نیروی کار متخصص، ایران را به یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی برای رشد و توسعه صنعت فولاد تبدیل کرده است. این در حالی است که وجود این مزیت نسبی به خودی خود تضمین‌کننده توسعه پایدار صنعت فولاد در ایران نبوده است.

ژ 1-13

هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با محاسبات فنی، رسم فنی،‌ اصول متالورژیکی ریخته گری،‌ انواع روشهای ریخته گری در قالبهای دائم و موقت، رسم مدل و قالب، طراحی و ساخت انواع مدل قطعات صنعتی، تولید قطعات ریختگی،‌کنترل کیفی قطعات ریختگی، کار در کارگاه مدلسازی و آزمایشگاه متالورژی و... آشنا می شوند.

ژ 1-12

فلزات گروه مهمی از عناصر را تشکیل می دهند که معمولا الکترونهای مدار آخر خود را به راحتی از دست می دهند . در کریستال بندی فلزات الکترونها به راحتی می‌توانند حرکت کنند در نتیجه فلزات هادی خوب الکتریسته هستند و ترکیبات آنها معمولا الکتروسیتهای خوبی تشکیل می دهند فلزات در مدار آخر خود کمتر از چهار الکترون دارند .